Klubo 10 balų sistema

Klaipėdos rajono medžiotojų ir žvejų klubo „Žvelsa“

10 nuobaudos balų sistema

 

 

Saugumo technika

 

1.Dalyvavimas medžioklėje be signalinės juostelės ar liemenės                                     1 balas

2.Vaikščiojimas su neperdarytu šautuvu                                                                         2 balai

3.Paleistas šūvis nenustatytu kampu                                                                               5 balai

4.Pasitraukimas iš medžiojimo vietos be signalo                                                              3 balai

5.Šovimas į žvėrį ne tam skirtais šoviniais                                                                       3 balai

6.Šovimas į žvėrį ne tam tikru atstumu                                                                             3 balai

 

 

Etika

 

1.Ginčai su medžioklės vadovu                                                                                        3-5 balai

2.Nevykdymas medžioklės vadovo nurodymų                                                                 3-5  balai

3.Barniai su kitais medžiotojais ar svečiais                                                                      3-5  balai

4.Atvykimas į medžioklę su ne tam skirta apranga                                                          1 balas

5.Sumedžioto žvėries nuslėpimas                                                                                   10 balų

 

 

Nuobaudos balus skiria medžioklės vadovas ir raštiškai pateikia klubo pirmininkui. Klubo nariui surinkus 10 ir daugiau balų, medžiotojas nebegalės medžioti be klubo tarybos susirinkimo sprendimo dėl nuobaudos.

Dešimties nuobaudos balų skyrimo kontrolę atliks klubo veiklos priežiūros komisija ir klubo taryba.

Nuobauda galioja vienerius metus(visuotinio susirinkimo protokolas nr18 i6 2010.08.07. 4 punktas)